Navigácia « späť Prednášky

Slovenergokno 26.10.2010

Teoretická časť

Stavebná fyzika v špáre – o to ide v norme STN 73 31 34, Onorm B 5320, DIN 4108–7, EN 12207, EN 12208 atď.

A. diel – TESNOSŤ
B. diel – STATIKA

? – koľko bodov sa musí zo spomínaného A.dielu splniť a koľko z B.

A. Diel – TESNOSŤ

A1, Vzduchotesnosť (vzduchotesný do 600 Pa)

– je to faktor, ktorý úzko súvisí s tepelno-energetickou bilanciou celej budovy a s tým priamo súvisí aj úspora energie (či je to teplý alebo studený vzduch má zostať v budove)

 • jedna z najdôležitejších vlastností špáry – od nej sa odvíjajú ostatné (prienik tepla, prienik zvuku, prienik vody – plesne apod.)
 • špára musí byť funkčná proti vetru
 • certifikátom podložený údaj vzduchotesný 600 Pa znamená po celom obvode, v praxi tento údaj môžeme priprovnať k sile vetra=orkán t.j. 140km/hod = tlaku na špáru 600Pa

Montážny systém Pichler – vzduchotesný do 600 Pa – vyhovuje

A2, Vodotesnosť (bez prieniku vody do 600 Pa)

Všetky uvedené normy predpisujú tento údaj
Formy vody – dážď (kvapalina), para (plyn), ľad (tuhé)
Požiadavka je ochrana špáry zvonku pred vstupom vody, výsledok danej ochrany a teda aj danej požiadavky je, že špára musí zostať suchá v celom objeme
Norma hovorí, že táto požiadavka 600 Pa musí byť splenená v priebehu 1hod, 1hodinu nesmie dôjsť k prieniku vody – odôvodnenie požiadavky tlaku 600 Pa/1hod búrka príde, odíde táto intenzita nie je v našich podmienkach trvalá.
MP 750 bola podrobená skúškam až do 1500 Pa a vyhovela, avšak táto požadavka nie je nutná lebo tieto podmienky sa v prírode nevyskytujú

Montážny systém Pichler – bez prieniku vody do 600 Pa – vyhovuje

A3, Elasticita (min 25%) normy O-Norm, DIN na EN sa pracuje

Rôzne materiály = rôzna dilatácia
Okno urobí za rok približne 8000 – 10000 dilatačných pohybov
Po dobu 3 rokov sa vykonali rôzne skúšky s rôznymi materiálmi (oceľ, drevo, hliník, plast) najviac pohybov vykonali okná na báze plastu.
Dilatácie sú závislé od klimatických podmienok, počas sledovaných 3 rokov bol vykazovaný pohyb až 2,2 mm na jednu špáru o hrúbke 1cm – preto norma min.25%
??? keď materiál nie je elestický čiže sa neprispôsobuje dilatácii, čo sa stane, čo bude so vzduchotesnosťou a ostatnými parametrami špáry
Skúšky sa vykonávajú pri špárach 1,6 cm a 2,6 cm.

Montážny systém Pichler – elasticita 31% – vyhovuje

A4, Tepelná izolácia (nie je presne stanovená hodnota)

Tieto požiadavky sú skôr zahrnuté v predpisoch EnEV – energeticky šetriaci predpis a predpisy Pasivhaus inštitútu
Tu sú zahrnuté požiadavky na energeticky úsporné budovy a pasívne budovy ako forma požiadavky na budovy ako celku
EnEV UF=1,3 W/m2K
Pasiv UF=0,8 W/m2K
Tepelnoizolačné vlastnosti PUR peny od rôznych výrobcov sú rôzne, aj v závislosti od hodnoty buniek PUR peny – tabuľka

Montážny systém Pichler – U=0,39 W/m2K – vyhovuje

A5, Zvukotesnosť (nie je presne stanovená hodnota)

Pre každú oblasť je stanovená iná hodnota (predpis, hygienici apod.) príp. hodnota určená s ohľadom na umiestnenie budovy

Montážny systém Pichler – až do 63 dB – vyhovuje všetkým zvukovo-izolačným systémom

A6, Difúzne paronepriepustná špára (int) a difúzne paropriepustná špára (ext)

a sme pri druhom skupenstve vody plynné – para
Vlhkosť bude vždy prítomná, ale v akej koncentrácii, ak máme vlkosť musíme sa jej čo najrýchlejšie zbaviť
Staré budovy neboli vzduchotesné – neboli problémy s vodou, vlhkosťou
V súčastnosti sa budova uzavrie (podkrovie, okná, dvere, základy, steny a ? vlhkosť
Norma hovorí o tzv. vodou zaťažené miestnosti, ale tou nie je napr. vyliata voda, tá sa utrie, jedná sa o vlhkosť
Človek vyprodukuje za noc 1,0 – 1,8 lt vody vo forme pary (preto sa všetci ľudia vážia ráno)
Základná požiadavka je, že vlhkosť nesmie ísť cez pripojovaciu špáru
Takže ako sa zbavíme spomínanej vlhkosti ????

Vetranie jednorázové, priebežné, nútené

sklopkou cca 2hodiny
otvorené krídlo cca 10´
prievan cca 2´

!!!! za dve minúty nemáme tepelné straty

Montážny systém Pichler:

 • do exteriéru paropriepustný – vyhovuje
 • z interiéru paronepriepustný – vyhovuje

A7, Dvojboká adhézia

Trojboká adhézia je nežiadúci jav z dôvodu zničenia tesniaceho systému, tzn., že v prípade trojbokej adhézie táto nevie reagovať na už spomínané pohyby materiálov, v konečnom dôsledku by došlo k odtrhnutiu od rámu alebo ostenia

 • styk s rámom okna alebo dverí – malý
 • styk s ostením – malý
 • styk s tesniacim materiálom – veľký

Tesniaci materiál a paronepriepustná hmota musia byť rovnaké polymérne materiály, tzn., že musia mať podobné stavebno-fyzikálne vlastnosti. Spojením takýchto dvoch materiálov vzniká nový jeden materiál, nový jeden produkt, takže dochádza k spojeniu nového jediného produktu s rámom okna alebo dverí a ostenia = dvojboká adhézia
Výmenou daného materiálu, v prípade systému Pichler, výmenou špeciálnej hmoty FD 300 napr. za silikón dôjde opäť k trojbokej adhézii

Montážny systém Pichler – dvojboká adhézia – vyhovuje

B. Diel – STATIKA

B8. Prenos sily

Akýkoľvek tesniaci materiál nemôže byť považovaný za upevňovací materiál

prednáška 26.10.2010 – obrázok 1

Vymedzovacie kajle dole musia vždy zostať
Bočne kajle sa doporučujú
Vzdialenosť kotiev od seba 700 mm
Vzdialenosť kotiev od rohu 150 mm
Kajle môžu byť plastové alebo drevené avšak vyrobené z tvrdého dreva podľa nemeckej normy musia byť impregnované.

Montážny systém Pichler – špeciálne plastové kajle 11–18 mm a 18–28 mm

B9. Upevnenie

Špeciálne šróby pre jednotlivé materiály, turbo šróby, plechové kotvy, šróby s hmoždinami s prerušeným tepelným mostom
Horné šróby sa môžu vynechať keď je roleta alebo ich použitie nedovoľuje izolácia

B10. Šírka špáry

Min 10 mm – max 30 mm

 

Týchto 10 bodov je dôležitých pre vykonanie odbornej montáže, nie je viac čo potrebovať.

Obrazová príloha

A, Vývoj budovania špár v blízkej minulosti – v západných krajinách známe pod názvom

„Viacnásobné vybudovanie špáry“

prednáška 26.10.2010 – obrázok 2
 1. kompri páska – ochrana pred hnaným dažďom, vzduchotesnosť
 2. PUR pena – tepelná a zvuková izolácia
 3. PE šnúra – zamedzenie trojbokej adhézie
 4. Silikón – elesticita, zamedzenie difúzie
 • Výhody: dobré stavebno-fyzikálne vlastnosti, dobrá životnosť
 • Nevýhody: komplikované, náročné na kvalitu, drahé materiály + drahá práca

B, vzhľadom na dané problémy došlo k úplnému zjednodušeniu, ktorý je aj nám veľmi dobre známy

„Jednoduchá špára“

prednáška 26.10.2010 – obrázok 3
 • Výhody: jednoduché, lacné
 • Nevýhody: absolútne nevyhovujúce, žiadne stavebno-fyzikálne vlastnosti, nulová životnosť

C, a tak prichádza

„3 – násobné vybudovanie špáry“

prednáška 26.10.2010 – obrázok 4

systém pozostávajúci z:

 • Exteriérová paropriepusná páska
 • tesniaci materiál, najčastejšie PUR pena, kompri páska
 • Interiérová paronepriepustná páska
 • Výhody: dobré stavebno-fyzikálne vlastnosti, dlhá životnosť, prijateľná cena materiálov
 • Nevýhody:
  • povrch steny musí byť hladký – nerovné ostenie sa musí najskôr vyspraviť
  • komplikované na orezávanie peny pod páskami
  • rôzne šírky pások musia byť pri montáži
  • akú kompri pásku použijem v prípade nerovného ostenia, opäť viac druhov
  • priznanie pásky max 8 týždňov
  • drahá práca

D, napokon prišiel výsledok požiadaviek montážnikov a montážnych firiem

„2 – násobné vybudovanie špáry“

prednáška 26.10.2010 – obrázok 5 prednáška 26.10.2010 – obrázok 6

Makrobunková pena MP 750 + Paronepriepustná hmota FD 300 – spojením týchto dvoch materiálov vznikla 1-zložková polymérna hmota známa ako

„Normovaná odborná montáž systém Pichler“

Produkt vhodný a kvalitný pre všetky situácie
Absolútne ekologický polymérny systém potvrdený najväčším ekologickým inštitútom
Materiály a systém patentovaný vo všetkých krajinách Európy vrátane Česka a Slovenska. (patent č.1672161)
Pozor na objavujúce sa náhrady, kde certifikáty hovoria o úplne iných stavebno-fyzikálnych špecifikáciách

 • Výhody:
  • vynikajúce stavebno-fyzikálne vlastnosti,
  • takmer neobmedzená životnosť, ak sa neodreže tak z povrchovej vrstvy zdegraduje max.1cm a ten sa odreže napr. pri zatepľovaní, takže môže byť priznaná aj 5 rokov
  • lacná praca
 • Nevýhody:
  • od odrezanie z ext. sa musí prekryť do 6 týždňov
  • pre istotu peniť o 1cm prečnievajúci do Ext

« späť


Copyright © 2010 - 2024 KC Multiplast, s.r.o. | Počet prístupov od 24.01.2011: 138511