Odborná montáž

Normovaná odborná montáž systém Pichler

  1. Príprava pre zabudovávanie

    Dodržiavať špáru medzi vonkajším rozmerom okenného rámu a stavebného objektu minimálne 10 mm (pre možnosť bezproblémového a kvalitného nanášania makrobunkovej peny) a maximálne 30 mm ( pre kvalitu spoja a ekonomickosť montáže).

  2. Dôkladne vystriekať čistou vodou rám okna a stavebný objekt v mieste nanášania makrobunkovej peny (výborná priľnavosť makrobunkovej peny, ľahké odstránenie z povrchu profilu, veľká spotreba vody pri zväčšovaní objemu makrobunkovej pe­ny).

    Počas zväčšovania objemu (cca 15 – 20 minút) je dôležité makrobunkovú penu niekoľkokrát postriekať čistou vodou.

  3. Okenný rám umiestniť do stavebného otvoru (presne do všetkých troch rovín), ukotviť a aplikovať makrobunkovú penu do medzery medzi rámom okna a ostením. Začať aplikovať makrobunkovú penu približne 1,5 – 2 cm do stredu od vnútornej strany hrany rámu (je nutné získať zručnosť pri aplikovaní množstva makrobunkovej peny, aby nedochádzalo k jej zbytočnému plytvaniu – orezávaniu. Optimálny stav získanej zručnosti je napenenú makrobunkovú penu neorezávať ani zo strany interiéru ani zo strany exteriéru).

    !!! Pozor makrobunková pena zväčšuje svoj objem niekoľkokrát !!!

  4. Postupne si najprv vypeníme všetky okná a stavebné otvory, pretože doba vytvrdnutia makrobunkovej peny je len 15–20 minút v závislosti od teploty. Po tejto dobe je makrobunková pena schopná bezproblémového orezávania.

« späť

« predchádzajúci
obrázok: 1 / 29

Copyright © 2010 - 2024 KC Multiplast, s.r.o. | Počet prístupov od 24.01.2011: 140632