Montáž okien

montáž okien – exteriér

Exteriér:

Systém Pichler, v okennej špáre, musí byt podla platných noriem odpovedajúco prekrytý zvonku zateplovacím izolačným systémom (zateplenie, omietka). Zodpovedajúci zvolený systém, ktorý prekrýva okennú špáru musí zabránit preniknutiu vzduchu a vlhkosti do izolačného systému Pichler. Vonkajšia parapeta musí mat sklon minimálne 5o, aby nemohla do okennej konštrukcie preniknút voda.

 

montáž okien – interiér

Interiér:

V interiéry vytvorí makrobunková pena spolu so špeciálnou tesniacou masou FD 300 kompozitný materiál, ktorý sa stará o parotesniacu zábranu. FD 300 po nanesení by malo prekrývat minimálne 2–3 mm okenný rám. Špeciálna tesniaca hmota FD 300 musí vytvárat od okna k stavebnému objektu žliabok. Spoločne s nanášaním FD 300 sa montuje aj vnútorná parapetná doska. Systém Pichler musí byt dodatočne prekrytý krycou lištou alebo omietkou.

 

Detaily zabudovania okna

Následne vidíme možnosti odborného zabudovania okien systém Pichler zodpovedajúce platným normám.
Prosím pri zabudovávaní je potrebné dodržat špáru medzi stavebným objektom a vonkajším rozmerom rámu okna minimálne 10 mm a maximálne 30 mm.

detaily zabudovania okna

« späť


Copyright © 2010 - 2024 KC Multiplast, s.r.o. | Počet prístupov od 24.01.2011: 140632