6 v 1 systém Pichler

Dnes sa stále zvyšujú požiadavky na odborne vykonanú montáž a hlavne tepelnú a zvukovú izoláciu pri oknách a dverách = kvalitu okna a dverí priamo výrazne ovplyvňuje styk okenného a dverového rámu s obvodovou stenou. Táto izolácia bola doteraz buď veľmi nekvalitná alebo komplikovaná a zároveň finančne náročná.

Spoločnosť „Pichler Chemie“ vyvinula spojovací materiál, ktorý spĺňa požiadavky všetkých platných noriem, a ktorý je pre profesionálov jednoduchší, praktickejší a rýchlejší.

Presvedčte sa sami o výhodách montážneho systému Pichler!

certifikát 01

1, Odborná montáž:

So systémom Pichler je zaručená odborná montáž zodpovedajúca platným normám: Onorm 5320, Ral, EnEV. Táto odborná montáž je nutná aby sa dodržali stavebné fyzikálno – mechanické vlastnosti pri montáži výplní otvorov na budovách. Odborná iozolácia v okenných špárach je nutnosťou, aby sa predchádzalo škodám na stavbe. Systém Pichler je jednoduchou cestou k splneniu týchto požiadaviek.

 

certifikát 02

2, Aktívna montáž ochrany životného prostredia

V kyoto-protokole sa dohodlo znižovanie škodlivých emisií. Je to nutný krok k zmierňovaniu globálneho otepľovania.
Systém Pichler pozostávajúci zo špeciálnej makrobunkovej peny a hmoty FD 300, veľkým dielom prispieva k pohode v protokole. Pri výrobe makrobunkovej peny nevznikajú škodlivé plyny a tak isto sama pena (surovina) neobsahuje žiadne halogénorganické látky (bróm, chlór, jód, atď.) Súčasne systém Pichler neobsahuje žiadne zmäkčovadlá.
Aj pri špeciálnej hmote FD 300 sa kládol dôraz na ekologické aspekty. Materiál neobsahuje Isocyanat, Silikon a rozpúšťadlá.
Obidva materiály tvrdnú výlučne pri príjme vody a prispievajú tak svojim podielom proti globálnemu otepľovaniu.

 

certifikát 03

3, Úspora energie

Systém Pichler ponúka ako ďaľšiu výhodu montáž s vynikajúcou tepelnou izoláciou. Táto výhoda jednoznačne pripsieva k znižovaniu nákladou na energie, ktoré sú potrebné na vykurovanie budov. Okrem toho týmto nepriamo prispieva opäť k ochrane životného prostredia.

 

certifikát 04

4, Zvukovo – izolačná montáž

So zvukovo-izolačnými hodnotami do 62 dB v okennej špáre, prispieva systmé Pichler k Vášmu pohodliu a vytvára tiché prostredie pre bývanie. Vďaka vysokej flexibilite systému Pichler, zlepšuje zvukovo- izolačné vlastnosti celej okennej konštrukcie. Zvuková izolácia je zreteľne zvýšená.

 

5, Ulahčená montáž

Na základe charakteristických vlastností systému Pichler (obidva materiály sú vstrekované tesniace a izolačné látky) sa dá flexibilný systém optimálne použiť aj na nerovné alebo profilované špáry.

6, Ekonomická montáž

Systém Pichler tiež umožňuje finančne úspornejšiu montáž (spotreba materiálov, rýchlosť montáže, schnutie základného materiálu). To priaznivo podporuje od začiatku rozpočet celej stavby. Ďalej sa systém Pichler používa v rôznych diverzných dotačných modeloch – projektoch.

« späť


Copyright © 2010 - 2024 KC Multiplast, s.r.o. | Počet prístupov od 24.01.2011: 140628